Khuyến mãi mưa lì xì K8 Asia 2019

Thời Gian Chương Trình: Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019 (“khuyến mãi”) bắt đầu từ 00:00:00 ngày 05/02/2019 đến 23:59:59 ngày 11/02/2019 (GMT+7).

Cách Tham Gia:

1. Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019 sẽ bắt đầu vào 2 giờ trưa và 7 giờ tối (giờ Việt Nam).

2. Một “cơn mưa” Lì Xì sẽ rơi xuống tại 3 trang: trang chủ K8, trang khuyến mãi K8 và trang Điều Khoản và Điều Kiện “Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019” này.

3. Thành viên cần đăng nhập vào tài khoản K8 sẵn sàng, để nhấp nhiều Bao Lì Xì nhất tại 1 trong 3 trang, trong thời gian 10 giây.

4. Giải thưởng của Bao Lì Xì sẽ được thông báo, và tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật.

Điều Khoản & Điều Kiện:

1. Khuyến mãi sẽ diễn ra 2 lần trong một ngày:

THỜI GIAN (GIỜ VIỆT NAM) DÀNH CHO THÀNH VIÊN K8 TẠI TRANG THỜI GIAN NHẤP BAO LÌ XÌ GIÁ TRỊ BAO LÌ XÌ
2 giờ trưa 0 Sao (chưa gửi tiền) Trang chủ, Trang khuyến mãi K8 và Trang Điều Khoản và Điều Kiện “Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019” này 10 giây Chỉ mở các phiên Tiền Lì Xì:
“Chúc Quý Khách May Mắn Lần Sau”
1,000 VND
2,000 VND
5,000 VND
7 giờ tối >= 1 Sao (đã gửi tiền) & Doanh thu
>= 3 triệu trong ngày hôm trước.
Tất cả các phiên

Khung giờ chương trình lì xì 2019 K8

2. Dành cho Thành viên K8 >= 1 Sao: cần đạt 3,000,000 VND doanh thu cược hợp lệ vào ngày hôm trước, để tham gia Mưu Lì Xì vào 7 giờ tối hôm sau.

3. Hãy Chia Sẻ Mưa Lì Xì Kỷ Hợi 2019 đến bạn bè để cùng nhận Lì Xì K8. Thành viên chia sẽ thành công qua ứng dụng sẽ được NHẬN THÊM 10 GIÂY nhấp Bao Lì Xì được cộng vào hôm sau.

4. Bao Lì Xì mỗi ngày bao gồm:

GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ VÒNG CƯỢC
“Chúc Quý Khách May Mắn Lần Sau”
Tiền Lì Xì 1,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 2,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 5,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 10,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 20,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 50,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 100,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 200,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 500,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ
Tiền Lì Xì 1,000,000 1 vòng, tại sản phẩm bất kỳ

6. Tiền Lì Xì sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản ngay sau khi mưa lì xì trong ngày kết thúc.

7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

BÌNH LUẬN ẨN DANH

Mời bạn để lại bình luận
Mời bạn nhập tên